AKUSTIK PANELER


PRODUKTTangtagenes massive udtryk ønskes udfordret i detaljering og overflade. Det vil undersøges, hvordan massen kan differentieres og opløses i et nyt nuanceret formsprog baseret på ornamentale detaljer.


Det ønskes at udvikle æstetikken der er omkring den eksisterende brug af ålegræs, og vise en mere nutidig anvendelse af ålegræs som byggemateriale. Ved ålegræssets anvendelse på tangtage på Læsø, er det ydre kræfter som tyngdekraften og på- virkninger fra vejr og vind, som er bestemmende for tagenes formmæssige udtryk. Muligheden for at skabe et tilsigtet arkitektonisk formudtryk, som er på designerens præmisser, er derfor ikke mulig med afsæt i den Læsø’ske tængeteknik.

Tangtagenes massive udtryk ønskes udfordret i detaljering og overflade. Det vil undersøges, hvordan massen kan differentieres og opløses i et nyt nuanceret formsprog baseret på ornamentale detaljer. Ornamentet bidrager til at overfladen kan spille sammen med lys og fremskaber at overfladen stofliggøres og afhjælper aflæsningen af en præcis form, som ikke er styrken ved eksisterende tangtage.

Vi frigør ålegræsset fra sin tilknytning til Læsøs historie og betvinger det ind i en industriel produktion. Dermed er det ikke hænderne, men maskinen, som forarbejder materialet. Maskinerne vil muliggøre en optimering af ålegræssets materialeegenskaber, og en mulighed for at fremstille et præcist byggeelement, hvor der kan arbejdes med en høj detaljeringsgrad i overflade og form. Projektets opgave vil være at udvikle metoder til at fremstille ‘formstøbte’ elementer i ålegræs – uden at materialets fysiske og æstetiske egenskaber bliver sat over styr.


STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com