Ålegræs er et naturligt (re)producerende materiale, som både er CO2-besparende, miljøvenligt og bæredygtigt i en bredere forstand – og det er eftertragtede kvaliteter i en tid, hvor byggebranchen jagter ‘nye’ materialer, der på afgørende vis kan bidrage til at nedbringe bygningers samlede miljøbelastning og ressourceforbrug.


I de senere år har mange forskere og nogle få rådgivere fået øjnene op for, at bygningers ressourceforbrug ikke kun består af energi til bygningens drift. Med til regnskabet hører også det energiforbrug, der er forbundet med fremstilling, brug og bortskaffelse af byggematerialer samt til selve byggeprocessen. En anden væsentlig faktor er, i hvor høj grad et materiale binder CO2. Ålegræs er optimalt i begge henseender. Det reproducerer sig selv hvert år i havet, det kommer i land uden indsats fra mennesker, og det kan bjerges, tørres og presses i rundballer under anvendelse af meget lidt energi. Derudover er ålegræs ikke blot CO2-neutralt; det består i hovedsagen af kulstof og binder således betydelige mængder CO2, mens det vokser i havet og er derfor en slags ‘CO2 bank’, når det indbygges i byggeri.
STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com