Ålegræs er et ældgammelt byggemateriale med bemærkelsesværdige egenskaber og et hidtil overset potentiale: Dets cellestruktur og biokemiske sammensætning modvirker råd, det har en naturlig ‘frastødende’ effekt over for skadedyr som insekter og rotter, det er isolerende, og så brænder det meget dårligt. Dermed besidder ålegræs et bygningsmæssigt og brandteknisk potentiale for innovation, som gør det til et relevant materiale – også i fremtidens byggeri.


Ålegræs har mange egenskaber, der gør det velegnet til byggeri, deriblandt en naturlig brandresistens – bl.a. på grund af et naturligt højt indhold af havsalte. I praksis betyder det, at ålegræs er et passivt brandbart materiale, dvs. at det skal tilføres energi fra andre brændende materialer, da det hverken er i stand til at flamme op eller nære gløder på trods af dets ellers tynde struktur og høje overfladefaktor. Kun når det tilføres energi, kan ålegræs brænde til aske. Det høje saltindhold i ålegræsset er desuden interessant, fordi det styrker konserveringsprocesserne og modvirker bakterie- og svampeangreb. Derfor rådner ålegræs ikke, og det er heller ikke modtageligt for angreb af skimmelsvamp, hvilket muliggør en af materialets væsentligste fordele, dets lange holdbarhed på 50-100 år.

Undersøgelser har samtidig vist, at ålegræs har en isoleringsevne på 45 mW/mK, svarende til at 100 mm moderne mineraluld kan modsvares af 120 mm tangisolering. Ålegræs afgiver ikke sygdomsfremkaldende fibre, og det klør ikke. Det har en høj varmelagringskapacitet, som medvirker til at skærme mod sommeropvarmning. Desuden er ålegræs hygroidt, dvs. at det kan opsuge og afgive en vis mængde fugt og dermed bidrage til at stabilisere indeklimaet.

Netop disse forudsætninger gør ålegræs højaktuelt som byggemateriale set i lyset af nutidens interesse for bæredygtighed.
STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com