I fire årtier har ingen bjærget ålegræs herhjemme, men i forbindelse med behovet for restaurering af de gamle tangtage på Læsø, har landmænd på Møn, Bogø og Tærø genoptaget områdets gamle tradition med systematisk bjærgning og tørring af ålegræs til videresalg. Størstedelen af den årlige produktionen på cirka 250 tons tørret ålegræs går til Læsø’s tangtage. Resten eksporteres til Nordtyskland, hvor efterspørgslen efter tørret ålegræs til isolering er til stede og voksende.


I det sydøstlige hjørne af Sjælland, især i området ved Møn, Bogø og Tærø, skyller store mængder af ålegræs ind på kysterne ved efterårsstormene. Derfor er det også her, at man i forbindelse med restaureringen af Læsø’s tangtage, har sat tre kystplacerede landmænd til at bjærge ålegræs først. Men der vil på baggrund af de kortlagte forekomster være basis for, at flere går i gang med at bjærge ålegræs, i takt med at den forventede efterspørgsel på råproduktet stiger. Det er en udvikling, der allerede er så småt i gang. Bl.a. er efterspørgslen efter ålegræs som isoleringsmateriale stigende i Tyskland, og danske virksomheder er også begyndt at røre på sig, hvilket giver gode muligheder for, at en udvidelse af markedet kan realiseres i den kommende tid.   

I dag udgør ålegræsproduktionen en voksende del af landmændenes forretning. Men før råproduktet kommer i hænderne på håndværkere eller tagtækkere, og før det ender i vægge og på tagene af Læsø tanghuse, har det været igennem en proces, som tager tid og plads. Når der står en kraftig nordvestenvind – gerne tidligt på efteråret – opstår det optimale tidspunkt for landmændene til at bjærge ålegræs. Den kraftige vind rusker op i havet og får ålegræsset til at løsne sig. Planterne driver ind mod de vestvendte kyststrækninger, hvor de bjærger det op fra vandkanten, mens det endnu er grønt. Ligger det for længe i varmen uden at kunne komme af med fugt, går processer i gang, som nedbryder fibrene i tangen. En hurtig tørringsprocessen er derfor vigtig, da det sikrer, at fibrene i ålegræsset bevarer sin sejhed og styrke. Ålegræsset skal så vidt muligt være fri for salt, som ellers ville binde vandet og få ålegræsset til at rådne. Derfor spiller regn en afgørende rolle i tørringsprocessen, da den sikrer, at saltet fra havvandet skylles ud af ålegræsset. Den efterfølgende tørring på nærliggende marker kræver tørvejr og solskin. Når vandprocenten er under 15 til 20 procent er ålegræsset klar til at blive revet sammen og presset i rundballer. Ofte går der en måned eller lidt mere.
STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com