Reetablerer man tidligere søgræsenge og kultiverer  ålegræs på ny, vil det være muligt at opskalere produktionen af ålegræs. Der er dermed dannet baggrund for en ny industri til at kultivere ålegræs, som kan producere ålegræs 10 gange hurtigere end fx tagrør.

For at ålegræs kan blive et konkurrencedygtigt materiale, er den skalerbare dimension en vigtig faktor. Danmark har den optimale geografi og typografi for at kunne have mange søgræsenge i fjorde, lave bælter og små-ø-områder. En kombination af tangpest i 1930’erne og større udbredelse af alger i havene fra 1950’erne til 1980’erne har gjort, at bestanden af ålegræs er nede på 25% i forhold til, hvad den tidligere har været. Der er dog nu sat større initiativer i gang for at reetablere de tabte søgræsenge.

Forskningsprojektet Novagrass har udviklet nye teknikker til at reetablere ålegræsengene i stor skala. Novagrass har udviklet en metode til at udvinde frø fra ålegræsset og derefter så disse i fjorde. Dette er allerede gjort med stor succes i Odense fjord. I takt  med at udbredelsen af ålegræs stiger i de danske farvande, vil der potentielt kunne danne sig en baggrund for en stigning af leverandører af ålegræs.

Det nyeste scenarie vil være, at høstningen og såningen af ålegræs kan danne baggrund for et egentligt havbrug. Novagrass har testet, hvordan ålegræsset vokser ,efter at det er blevet beskåret. I forsøget blev det ca. 90 cm lange ålegræs klippet ned til en højde på 15-20 cm over bunden. Knap en uge efter klipningen var det vokset med 5-10 cm. Slutteligt var det allerede efter 4 måneder vokset til samme højde som resten af ålegræsengen. Det kan derfor ses muligt, at det kan danne baggrund for en ny industri til at kultivere ålegræs, som derudover kan være med til at reetablere ålegræsengene.STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com