"Pi Fabrin Karstensen og Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm er tildelt et delt treårigt arbejdslegat.

Pi Fabrin Karstensen og Tobias Øhrstrøm er uddannede arkitekter fra henholdsvis Arkitektskolen i Århus og Institute of Advanced Architecture Catalonia. Deres samarbejde undersøger ålegræs som byggemateriale i en nutidig arkitektonisk kontekst. Med udgangspunkt i Løsøs tangtage undersøger de materialets kunstneriske, arkitektoniske og miljømæssige egenskaber. Med særlig fokus på det bløde og det humane er deres interesse at forstå hvordan "disse amorfe dynger af ålegræs, der ved gavlenderne poser ud i store uformelige klumper" og deres særlig isolerende evner kan gentænkes i en moderne byggeskik.

Pi Fabrin Karstensen og Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm modtager et treårigt arbejdsstipendium til deling, idet udvalget finder at deres arbejde med dets særegne poetik og byggetekniske fokus er et personligt bidrag til en nytænkning af arkitekturens udtryk og materialekultur. Udvalget finder at projektet bærer en stærk relevans og bidrager på grundlæggende måder til den bæredygtighedsdiskurs som faget befinder sig i." 

Tildelingstekst fra kunstfondens 3-årige arbejdslegat 2016.


.

STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com