Store mængder af træplader med afgassende giftige bindere bliver dagligt produceret til brug i byggebranchen. I ålegræspladen er alt 100% afgasningsfrit og miljøvenligt. Studio Seagrass har i et længere samarbejde med Teknologisk Institut testet en større række forskellige bio-bindere til brug i ålegræspladen.


Det er med tiden blevet en anerkendt problematik, at der i årtier er blevet anvendt afgassende bindingsmaterialer til at producere fx træbaserede pladevarer. Hertil er det særligt bindere som UF, MUF og MUPF (formaldehyd lime), der fx anvendes til de spånplader, der forhandles i byggemarkederne. Disse typer plader kan give anledning til adskillige følgesygdomme både i produktionen og i produktets levetid via afgasning. Når materialet skal afskaffes, vil det tilmed afgive giftige gasser ved afbrænding. Der er derfor stærkt brug for et alternativ.

Studio Seagrass har siden 2016 samarbejdet med Teknologisk Institut for at finde frem til den helt rigtige måde at producere en ålegræsplade på. Der var flere parametre, som var vigtige for at opnå et godt resultat, bl.a. at binderen skulle være 100% grøn og ålegræssets materialeegenskaber og æstetik skulle bibeholdes.  Dette førte til en længere komparativ testfase. Igennem brand-, kvælnings-, produktions-, styrke - og varmledningstests har Studio Seagrassfundet frem til et princip for udførelse af ålegræspladen. 

I denne fase blev bl.a. brændbarheden af ålegræspladen testet. Hertil viste tests, at ålegræspladen havde langt bedre brandhæmmende egenskaber end fx spånplader af træ. Ålegræspladen kan derved have store brandmæssige potentialer i byggebranchen som et nyt grønt alternativ til fx gipsplader og andre ikke-bæredygtige pladematerialer.


STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com