Ålegræs kan bringr det nære, stoflige og taktile tilbage til i byggeriet. 

Moderne, skandinavisk arkitektur blev verdensberømt, særligt i efterkrigsårene, på grund af sin ’humane’, ’bløde’ og ‘venlige’ version af den ellers så kølige og nedbarberede modernistiske arkitektur. Hemmeligheden bag det ’humane’ og ’bløde’ er nok, at vi i Danmark, da modernismen kom væltende, stædigt holdt fast i de gamle håndværk. Samtidig gjorde vi en dyd ud af at forene funktionalismen, det moderne og tidssvarende med ældgammel lokal bygningskultur. Dermed kom de to ting til at gå op i en helhed, og vi blev verdenskendte for det.

Men brugen af ålegræs som byggemateriale blev der ikke plads til. Det var en forglemmelse. I dansk arkitekturs såkaldte ’funktionelle tradition’ - som vi er så berømte for - skal tålegræs med her i anden ombæring. Tænk, at en klimaskærms ydre ikke behøver være hård og glat, men kan være blød og porøs - som at klappe et dyr med en lang pels.

Ålegræs appellerer til sanserne og den umiddelbare kropslige respons

Netop manglen på materialitet, tekstur og dybde ser vi som et generelt problem i byggebranchen i dag. Materialer som sten, tegl og træ giver mulighed for visuelt at udforske overfladens dybde og overbevises om materiens ægthed. De udtrykker klart deres alder, historie og deres brug. Sliddets patina giver dem en ladning af tid. Maskinfremstillede materialer såsom glasplader, lakerede metaller og syntetisk plast, som har vundet en del frem,  har derimod en tendens til at kun at præsentere en glat og ensartet overflade. Æstetikken kommer til at give sig udtryk i en ”perfekt” fremtoning, umærket af tid og ælde. Det  kræver ofte enorme ressourcer at få en overflade til bestandigt at fremstå perfekt og  ‘ny’.

Naturmaterialet ålegræs er på alle måder et dynamisk foranderligt materiale og i lighed med sten, tegl og træ, har ålegræs i særdeleshed evnen til at optage tiden i sig. Foruden at bære synlige spor af patina og stoflig ælde, er ålegræs også et materiale med en lav forarbejdningsgrad, dvs. et materiale der bærer synlige spor af dets oprindelse. Mange industrifremstillede materialer er så forarbejdede, at deres materialekarakter og oprindelse er forsvundet. Ålegræs er spændende, fordi det har så stærk en relation til, hvor det kommer fra – havet. Materialet bidrager til at bringe en menneskelig skala af sanselighed ind i byggeriet, der vækker minder om oplevelser i naturen, da ålegræs bl.a. sammenkædes med gåture langs kysten, hvor duften og tilstedeværelsen af søgræs er afgørende. Det føles derfor naturligt, genkendeligt og gennemskueligt at anvende ålegræs som byggemateriale.
Da materialet har en lav forarbejdningsgrad, kan det bevare sin karakter og sine helt åbenlyse relevante egenskaber som en høj isoleringsevne og en brandhæmmende virkning. Det er 100% organisk, naturligt imprægneret og har en levetid på over 150 år.

Med andre ord kan det at bygge med ålegræs  blive en historie om et ellers glemt kulturhistorisk materiale, som i dag kan blive genopdaget som det ultimative moderne bæredygtige materiale. Et materiale som potentielt kan bringe det nære, stoflige og taktile tilbage i byggeriet.

- Studio Seagrass  v/ Pi Fabrin & Tobias Øhrstrøm.

STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com