Ålegræs er fuld af næringsstoffer, som også kan bruges af planter. Derfor er det muligt at plante direkte i materialet uden brug af jord. Dette blev udforsket og stofliggjort til en helt ny ålegræstagtype til udstillingen med titlen Bio-Concretion i Barcelona 2015. Det overordnede mål med projektet var at optimere tangtagenes performance og bearbejdning samt styrke biodiversiteten i materialet over tid.

Baggrunden for udførelsen af projektet var fascinationen af læsøiske tangtage. Især hvordan tagene havde udviklet sig over tid som en slags  ’værter’ for naturen. Forskellige lyngplanter, fuglereder, blomster og græsarter havde over tid fundet deres vej til tagene. Dette skabte en mulighed for at arbejde med en biodiversitet i et byggemateriale på en måde, som ikke var kendt før. På tangtagene var disse gevækster dog ikke nødvendigvis godartede for tagets levetid, da større planters rødder kunne ødelægge taget. Udgangspunktet for projektet var derfor at skabe en ny tangtagstype, hvor planterne var med som en naturlig og godartet del af taget. Derudover var der flere dele af  udførelsen og materialeforbruget ved de eksisterende tangtage på Læsø, som gjorde, at der skulle udvikles nye metoder og teknikker til, at det ville være rentabelt at anvende materialet som tagmateriale i en moderne kontekst.

Projektet blev udført på arkitektskolen i Barcelona IAAC (Institute For Advanced Archictecture of Catalonia) i samarbejde med Prof. Marcos Cruz fra Bartlett UCL i London. Projektet var afgangsprojektet for Tobias Grumstrup Lund Øhrstrøm, som ved afslutning blev tildelt prisen "master of excellence".

STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com