Med bemærkelsesværdige proportioner og uordentlige former har de læsøske tangtage et noget særpræget udtryk. De kan ikke med nogen berettigelse kaldes for arkitektoniske mesterværker, men de rummer et helt særligt udtryk, som er intuitivt dragende. Endda i en sådan grad, at de fleste straks må hen og mærke på de tængede tage - som at klappe et dyr med en lang pels.


En sær undren fylder én første gang man oplever de overdimensionerede tangtage på Læsøs bindingsværkshuse, og man fatter næsten ikke, at disse mægtige tage er udtænkt og udført af mennesker. Den specielle teknik med opbinding af vasker gør, at tagene ved gavlenderne poser voldsomt ud i store amorfe klumper, der nærmest vælter ud over murene. Særligt ved udskæringerne omkring vinduer og døre fornemmes tagenes enorme tykkelse og det tæt pressede ålegræs.

Siderne på disse tage er stejle og puklede, og med begroninger af græs og urter ligner tangtagene kæmpehøje, der har revet sig løs af jorden og løftet et broget tæppe af vilde planter med op på deres rygge. Tagenes bløde former og begroede overflader giver dem et egnstypisk udtryk, der naturligt falder ind i omgivelserne. Forskellen mellem natur og kultur er minimal, og samhørigheden er fascinerende.

Det kræver måske en udvidelse af sanserepertoiret at kunne finde glæde ved disse tages alternative visuelle fremtræden. Med deres uordentlige form og vejrbidte, begroede overflader udfordrer de vores traditionelle ide om skønhed og æstetik. Men måske kan man tale om, at der i den henseende er brug for en æstetisk holdningsændring, for tænk, at en klimaskærms ydre ikke behøver at være hård eller glat, men kan være blød og porøs.


STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com