Projektet har som målsætning at beskrive og udvikle ålegræssets arkitektoniske potentiale som et byggemateriale med særegne arkitektoniske egenskaber. Dette gennem at udvikle og afprøve en række byggetekniske pricipper og deres mulighed for at fravriste materialet nye svar og udtryksmuligheder.


En væsentlig hypotese i projektet er, at man ved at viderudvikle de i dag anvendte byggetekniske pricipper for ålegræs, vil kunne udpege nye retninger for materialets konstruktive udvikling, der kan være med til at indfri nogle af ålegræssets uudnyttede arkitektoniske potentialer. Dette med sigte på at kvalificere udformningen og brugen af ålegræs i forhold til dets arkitektoniske potentialer.

Antagelsen er her, at ålegræs besidder er udefineret arkitektonisk potentiale, der kan være med til at forny den måde vi bygger med og oplever ålegræs i bygningskunsten. Ved at udvikle og afprøve en række byggetekniske pricipper og deres arkitektoniske konsekvens på ålegræssets form, overflade og struktur, undersøger projektet, hvordan man byggeteknisk kan aktivere nye arkitektoniske muligheder i ålegræs. Arbejdet hermed vil bl.a. føre til udvikling af prototyper på nye mulige bygningskomponenter.


STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com