TEKNIK
Redning og kæmning af ålegræs.
Tvinding af ålegræs til reb.
Snoning af ålegræs-reb omkring stålkonstruktion.

UDFØRELSE
Under eksperimentet tildannes et stålskelet, bestående af lodrette og vandrette stænger, der krydser hindanden. Efterfølgende tvindes mindre totter af ålegræs til kraftige reb, der successivt snos omring stålskelettet, således at der gradvist fremkommer en rumlig membran.

Tvindeteknikken udmærker sig ved, at den udgør en fleksibel samlingsteknik, der kan anvendes til at holde sammen på ålegræsset og låse det. Eksempelvis kan ålegræsset “trækkes på plads” idet materialet snos omkring om stålskelettet. 

EFTERTANKE


STUDIO SEAGRASS APS       CVR 39016206   Hello@studioseagrass.com